FOREIGN LANGUAGES

YABANCI DİLLER DEPARTMANI

Dil en önemli iletişim aracıdır. Günümüzde yabancı dil bir ayrıcalık değil, gereklilik haline gelmiştir. Bir yabancı dil bilmek sadece dilbilgisinden ibaret değildir. Asıl önemli olan o dilde gerek sözlü gerek yazılı olarak gerçek bir iletişim kurabilecek yetiye sahip olmaktır. HAS Okulları Yabancı Diller Zümresi olarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla, yabancı dile maruz bırakarak “yaşam dili” haline getirip öğrencilerimize sadece bildikleri değil, aynı zamanda etkin bir şekilde kullanabildikleri ve kendi yaşına özel kazanımları olan Avrupa Dil Pasaportuna uygun (CEFR) en az iki yabancı dil öğretmeyi amaçlıyoruz.

HEDEFLERİMİZ

İLKOKUL

“Nesneleri tanıyabilmek için, kişi onlarla uğraşmalı, onlarda değişiklik yapmalı, yerini değiştirmeli, birleştirmeli, ayırmalı, tekrar birleştirmelidir. Bilgi, kişinin nesnelerle olan ilişkilerinden doğar” – Jean PIAGET

Bir yabancı dilin en önemli dönemi 4-10 yaş arasıdır. Okul öncesi yabancı dil eğitimi daha sonraki dönemler için temeldir. Bu bilinçle, ünlü eğitim bilimci Piaget’in kuramlarından ortaya çıkan öz yetkinlik merkezli Amerika ve Avrupa’da birçok okulun eğitim modeli olan High Scope ile “Etkin Öğrenme” gerçekleştirilmektedir.

İngilizce ders saatlerinin artmasıyla beraber High Scope eğitim modelinden sonraki adım, dilin anlamlı ifadeler ve kinestetik (yaşayarak) olarak edinilmesidir. Bu modelde ise sınıflara uygun kazanım müfredatı, işitsel-görsel ve kinestetik öğrenme şekilleri ve çoklu zeka kuramı içeren İngiltere’den getirilmiş eğitsel somut materyaller, drama dersleri, HAS Çiftlik´teki İngilizce sınıfının tam anlamıyla yaşam merkezi olan bir tematik dil pratiği alanında okuma, dinleme, konuşma materyalleriyle kendilerine olan güvenlerini artırırken aynı zamanda hem eğlenip hem de yabancı dil kullanma becerilerini en üst düzeye çıkarıyoruz.

Yıl içerisinde öğrenmiş oldukları yabancı dili ulusal ve uluslararası özel ve önemli günler temel alınarak hazırlanmış aktivite takviminde gerçekleştirilecek olan etkinliklerde yaşam dili olarak sadece okul içinde değil, tüm katılımcılara iletişim dili olarak kullanacaklardır.

Okul öncesi eğitim, En iyi kolej, Özel okul Tavsiye, Özel okul, Antalya koleji, Antalyanın en iyi okulu, Kolej, Antalya en iyi okulları, Özel okul tavsiye, Antalya Kolejler, Özel Okullarda tercih, Kolej Antalya, En iyi okullar, oyun ile öğrenme, has okulları

ORTAOKUL

Erken yetişkin döneminde olan öğrencilerimizin daha önceki kazanımlarını göz önünde bulundurup hem akademik anlamda hem de günlük konuşmada yabancı dili rahatlıkla kullanabilen bireyler olma ve öğrencilerimiz için ikinci dil bilgisini başka alanlarda da kullanabilmelerinin önünü açan tüm dünya tarafından benimsenmiş yetkinlik merkezli projeler üretme zamanıdır.

Avrupa’daki yaşıtlarıyla İngilizceyi 4 beceride (okuma-konuşma-yazma-dinleme) aynı seviyede kullanabilmesi için yaş grubuna uygun kazanım müfredatıyla anlamlı örnekleme, dilbilgisi ve kelime kullanımının yapıldığı drama odaklı iki yabancı dil eğitimi ile dünya vatandaşı olmaları temel amacımızdır.

ANADOLU LİSESİ

Artık birer yetişkin olan öğrencilerimizin İngilizceyi hayatlarının her alanında kullanabilme olanaklarını artırmalarını hedefliyoruz.

Daha gerçekçi ve somut örneklemeler ve uluslararası projelerle sadece öğrendikleri dili kullanmakla kalmayıp dünyadaki bilgi, sanat, bilim, uzay, doğa, teknoloji, spor gibi konularda kendisiyle özdeşleştirmiş müfredatı yetişkin projelerinde yer alıp katıldığımız uluslararası seminer, münazara gibi organizasyonlarda hem kendi dünya görüşünü ifade ediyorlar hem de ülkesini temsil ediyorlar.

Her öğrencimizin iyi ve istediği bir bölümü tercih ederken bir de yanında dünyadaki tüm üniversitelerin kapısını açabilecek TOEFL sınav sonucu eklemesini amaçlıyoruz.