ONLINE EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRME ANKETİ

Sorular 1-5 arasında değerlendirilir.
1 En düşük - 5 En yüksek puandır.

Uzaktan Eğitim Büyük bir güce sahiptir. (gerekli)
12345

Uzaktan eğitim öğrencimin kendini değerlendirme becerisini geliştirdi.(gerekli)
12345

Uzaktan eğitim sürecinde çocuğum ile evde daha kaliteli vakit geçiriyoruz(gerekli)
12345

Uzaktan Eğitim sürecinde Has okulları uygulamalarından yeterince faydalandık.(gerekli)
12345

Bu süreçte öğretmenlerin hazırlık ve iletişimleri yeterliydi(gerekli)
12345

Salgın bittikten sonra da online eğitimden destek almak istiyorum (gerekli)
EVETHAYIR

ONLINE TRAINING PROCESS EVALUATION SURVEY

Questions are evaluated between 1-5
1 Lowest - 5 Highest score..

Distance Education has a great power. (required)
12345

Distance education developed the student's self-assessment skills. .(required)
12345

We spend time in best condition at home with our child in distance education (required)
12345

We have used sufficiently from Has schools effort at distance education.(required)
12345

In this process, teachers' preparations and competencies were sufficient (required)
12345

I want to get support from online education after the epidemic ends (required)
YESNO

ОБЗОР ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

Вопросы оцениваются между 1-5.
1 Самый низкий - 5 Самый высокий балл.

Дистанционное образование обладает огромной силой.(обязательно)
12345

Дистанционное обучение улучшило навыки самооценки студента.(обязательно)
12345

В процессе дистанционного обучения мы проводим больше времени с моим ребенком дома (обязательно)
12345

Мы получили существенную пользу от практики школ в процессе дистанционного обучения. (обязательно)
12345

Подготовка и общение учителей были достаточными в этом процессе (обязательно)
12345

Я хочу получить поддержку от онлайн-образования после окончания эпидемии (обязательно)
ДАНЕТ

HAYALLERİN ÖTESİNDE

Eğitimci bir ailenin kurucusu olduğu Has Okulları, özgüvenli, yeniliklere açık, özgürlüklerinin sorumluluklarını taşıyan, kendine has mutlu bireyler yetiştirmeyi misyon, çağdaş değerlerle donanmış, öğrencisi ve çalışanlarıyla fark yaratan, lider bir okul olmayı vizyon olarak benimsemiştir

HAS ÇİFTLİK

Şair Gülten Akın, “Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya…” diyor. Artık hayatlarımız geçmişe kıyasla daha kolay, daha hızlı… Ancak bu hıza ayak uydurmak adına verdiğimiz ödünlerin başında bizi biz yapan özelliklerimiz ve her şeyin üstünde bir değere sahip olan kendimize

Kolej Antalya, En iyi okullar, Antalyanın en iyi okulu, Kolej, Antalya en iyi okulları, Özel okul tavsiye, Antalya Kolejler, En iyi kolej, Özel okul Tavsiye, Özel okul, Antalya koleji, Özel Okullarda tercih

PROGRAM ve PROJELER

eTWINNING
eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele…

ERASMUS +
2014-2020 yılları arasında uygulanmakta olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır….

HIGHSCOPE
High Scope eğitim yaklaşımı Piaget´nin gelişim teorisinden etkilenerek 1960´lı yıllarda A.B.D. de ortaya çıkmış özel bir teçhizat, özel metaryeller ya da çevre istemeyen eğitimsel bir süreç ve felsefedir. Okul öncesi eğitim denilince akla gelen belli başlı…

“THE LEADER” English Language Teaching
Language is the most important communication tool. Nowadays, foreign language has become a necessity, not a privilege. Knowing a foreign language is not just about grammar. The important thing is to have the ability to communicate in both verbal and….

GÖRÜŞ ve ÖNERİLERİNİZ İÇİN

İletişimde Kalalım..