PEARSON

Pearson Education, Pearson eğitimi,

Pearson, dünyanın en büyük eğitim çözümleri sağlayıcısıdır. Vizyonumuz, insanların öğrenme yoluyla yaşamlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaktır.

Pearson, dünyanın önde gelen eğitim markalarını dahil ederek tüm öğrenme stilleri için kanıtlanmış, bütünsel eğitim çözümleri sunar. Ayrıca, uluslararası mesleki programlar, yeterlilik geliştirme / belgelendirme, öğrenme kaynakları, İngilizce eğitimi, e-öğrenme, değerlendirme ve öğretmen / liderlik gelişimi gibi her eğitim alanına hitap edecek bir dizi ürün ve hizmet sunmaktadır.

Pearson Türkiye, ilk ve orta dereceli okullara, yükseköğretim kurumlarına ve 25 yıldan fazla deneyime sahip iş dünyasına, İngilizce öğrenme danışmanlarından oluşan bir ekip, ürün ve hizmet uzmanlarından oluşan bir ekip içeren 50 profesyonel çalışan ve profesyonel dijital öğrenme destek ekibi.Pearson’da öğrenme, istenen öğrenme çıktılarını belirlemekle başlar ve kişiye özel uygulamalar, geri bildirim, değerlendirme sistemleri ve sürekli gelişim ile devam eder. Ayrıca, 21. yüzyılda ihtiyaç duyulan öğrenci yeterliliklerini geliştirmeyi ve öğrencilerin bugünün ve yarının işleri için istihdam edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

  • Hayatboyu Öğrenme Programları bünyesinde yürütülmüş olan Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve  5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) da dahil edilerek Erasmus+ Programı başlığı altında toplanıyor. Tek program ile daha basit başvuru kuralları ve prosedürler getirilerek parçalı yapı ve mükerrerlikler sona eriyor,
  • Yüksek lisansını yapmış öğrencilerin eğitimlerine yurt dışında devam edebilmeleri ve bilgi-yoğun bir işte çalışabilmeleri için gereken becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla hibe garanti programı uygulanmaya başlıyor,
  • Daha önceki dönemde uygulanmış olan Yükseköğretim Alanında Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği (Bilateral Cooperation), gençlik alanını da içerecek şekilde Erasmus+ Programı’nın merkezi projeleri arasında varlığını koruyor. Ancak işbirliği yapılabilecek ülkelerin kapsamı için Erasmus+ Program Rehberi´ni inceleyiniz)
  • Yeni öğretim metotları sunarak yükseköğretim kurumları ve işyerleri arasında yaratıcılık, yenilik ve girişimciliği arttırmaya yönelik büyük ölçekli ortaklıklar (Bilgi Ortaklıkları) ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkan sağlanıyor,
  • Hareketlilik ve ortaklık fırsatları yeni dönemde önemli ölçüde güçlendiriliyor ve özellikle yükseköğretim / mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkanları artırılıyor.

Pearson Assured nedir?

Dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemidir. Bu akreditasyona sahip eğitim kurumlarının öğrencileri, uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip “Pearson Assured sertifikası” almaya hak kazanırlar.

Yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, gelişen dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

Neden Pearson Assured?

  • Öğrenciler, başarıyla bitirdikleri programın “Pearson Assured” tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır.
  • Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır.
  • Pearson, dünya çapında 1000’den fazla kurum ile birlikte çalışmaktadır. Özellikle İngiltere’de, ABD’de, Avrupa’da ve Orta Doğu’da birçok kurum ve kuruluş ile çalışmalar yürütülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacaktır.

Pearson Assured sertifikasını kimler alabilir?

Pearson Assured tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon sürecini tamamlamış okulların akredite edilen programlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler uluslararası tanınırlığı olan ‘Pearson Assured Akreditasyon Sertifikası’ alabilme hakkına sahiptirler.

Sertifika süreci başvuru, onay, İngiltere’de basım ve teslimat aşamalarından oluşan 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır.